Geo place icon
Volda

Osdalen kraftverk

I 2021 kunne Tussa Energi starte driften av sitt 23. vannkraftverk. Denne gangen i Volda kommune. Osdalen kraftverk vil forsyne rundt 800 husstander med strøm i året.

Tussa Energi er veldig bevisste når det kommer til å bygge ut naturen og derfor har det vært viktig for dem at arbeidet med det nye kraftverket behandler området så skånsomt som mulig. Det er vi i Opshaug stolte av å ha vært en del av.

– Som en totalleverandør innen grunnarbeid har vi et stort ansvar når det kommer til hvilke inngrep vi gjør. Det vi gjør i dag blir stående i lang tid fremover, forteller daglig leder i Opshaug Thorstein Sten Gjerde.

Prosjektleder i Tussa Energi, Anders Aarflot Nupen, har jobbet tett sammen med gjengen i Opshaug siden startskuddet for byggingen av Osdalen kraftverk gikk av i 2019.

– Samarbeidet har vært en positiv og god erfaring for oss. Opshaugsgjengen er ryddige, positive, løsningsorienterte og leverer god kvalitet i alle ledd – noe som viser igjen på sluttresultatet. Vi takker for godt samarbeid i prosjektet, sier han.

Flere relevante prosjekter

Geo place icon
Ellingsøya

Hovlia

Geo place icon
Nordøyvegen

Fv. 569 Nordøyvegen

Nordøyvegen

"Dette er første gangen jeg samarbeider med Opshaug og jeg synes det har fungert ordentlig bra. Kvaliteten på jobben de har gjort er veldig god."

Svein Heggvik

Prosjektleder for dagsonearbeid i Skanska