Masseleveranse 

Vi har massetak/steinbrot på Stranda og i Brattvåg. Her er alle typar knuste massar tilgjengeleg. I tillegg har vi no starta opp att aktiviteten i steinbrotet på Ytterland (Valderøy).

Vi tek på oss både store og små oppdrag.

Ta gjerne kontakt for pristilbod.