Masseleveranse

Vi har massetak/steinbrot på Stranda, Valderøy og i Brattvåg. I massetaka er alle typar knust pukk tilgjengeleg for levering til ulike prosjekt frå våre lokalitetar. Vi tek på oss både store og små oppdrag.

Ta gjerne kontakt for pristilbod.