Gravetenester

Vi utfører alle typar gravetenester til grunnarbeid, både for private og offentlege prosjekt. Vår moderne maskinpark sørger for effektiv og nøyaktig arbeid, anten det er grunnarbeid for hus, hytter, industri eller vatn og avlaup.

Vi har gravemaskiner frå 8 til 40 tonn.

Ta gjerne kontakt med ein av våre prosjektleiarar.

Lars-Tore Opshaug    958 30 129

Jens Petter Opshaug 958 30125

Hans Øyen 902 12 555