Gravetjenester

Vi utfører alle typar gravetjenester til grunnarbeid, både for private og offentlege prosjekt. Vår moderne maskinpark sørger for effektiv og nøyaktig arbeid, anten det er grunnarbeid for hus, hytter, industri eller vatn og avlaup.

Vi har gravemaskiner frå 8 til 40 tonn.

Ta gjerne kontakt med ein av våre prosjektleiarar.

Lars-Tore 958 30 129
Joakim     975 71 421