Betong

Vi leverar ferdigbetong frå vår betongstasjon på Stranda. Dette fraktar vi på trommelbilar dit kunden ønskjer. Betong kan nyttast til ei rekkje føremål, som til dømes rassikring, kaianlegg, tunnelar, industri- og næringsbygg, og ikkje minst bolighus.

Vi har betongbilar, betongsemi og betongpumpebil med rekkevidde på inntil 32 meter.

Opshaug Sandtak AS er sertifisert ihht. NS-EN 206:2013+NA:2014

Ta gjerne kontakt med Kjell Petter på 942 88 538, for eit pristilbod.