Betong 

Vi leverar ferdigbetong frå vår betongstasjon på Stranda. Dette fraktar vi på trommelbilar dit kunden ønskjer. Betong kan nyttast til ei rekkje føremål, som til dømes rassikring, kaianlegg, tunnelar, industri- og næringsbygg, og ikkje minst bolighus.

Vi har betongbilar, betongsemi og betongpumpebil med rekkevidde på inntil 32 meter.

Opshaug AS er sertifisert ihht. NS-EN 206:2013+NA:2014, og har fått godkjent EPD gjennom EPD-Norge, du finner den ved å klikke på bildet under.

Ta gjerne kontakt med Kjell Petter Furset på 942 88 538, for eit pristilbod.